Skattelistene gir ikke alltid et korrekt bilde

Skattelistene gir ikke alltid et korrekt bilde

Skattelistene for fjoråret kommer hvert år. Den tar høyde for opplysninger Skatteetaten sitter på hva gjelder inntekt, formue og skatt for alle privatpersoner i Norge.

Det mange ikke er klar over er at disse tallene ofte ikke viser et korrekt bilde av en person sin totale inntekt.

Næringsdrivende kan «kontrollere» tallene

Bedriftseiere med egne AS (aksjeselskap) har gjerne to selskaper – et driftsselskap og et holdingselskap. Når man driver egen bedrift, noe mange i Norge gjør (dog i ulike skalaer), kan man styre hvor mye inntekt man skal ta ut privat fra bedriften sin.

Av skattemessige årsaker er det nemlig ofte ikke gunstig for bedriftseiere å ta ut all inntekten sin privat fra selskapet. Mange velger derfor heller å la det være igjen i selskapet eller flytte det over til holdingselskapet sitt hvor de kan gjøre investeringer fra (begge tilfeller utløser 22% skatt, noe som er langt unna toppskatten i Norge for privatpersoner).

Det mange bedriftseiere dermed gjør er at de tar ut akkurat nok lønn til å dekke sine private kostnader (bolig, bil, mat, osv.), og alt annet lar de være igjen i bedriften. Overskudd/penger i bedriften til en bedriftseier vil ikke synes på skattelistene.

Eksempel

La oss se på et eksempel:

En bedriftseier tar ut 500 000 kr lønn til seg selv privat gjennom et år. Han vil dermed stå oppført med 500 000 kr i inntekt på skattelistene.

Bedriften hans har samtidig et overskudd på 1 000 000 kr det samme året.

I praksis har han da tjent 1 500 000 kr totalt det året.

Men på skattelistene vil det vises som 500 000 kr inntekt.

Dette er korrekt fordi det er hans private inntekt, men dette illustrerer at skattelister fort ikke kan gi et komplett bilde av en person sin inntekt eller formue om de har et eget selskap.

Hvordan se en bedrift sin inntekt

Om du vil se om en person har et selskap – samt se hva selskapet tjener, kan du søke opp navnet til personen på proff.no. Dette kan hjelpe deg danne et mer komplett bilde over en person sin inntekt/formue.